Ime podjetja
Avtohiša Klemenčič d.o.o.
Sedež podjetja
Tržaška cesta 425
SI-1000 Ljubljana
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 2444 800
Faks:
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
5809568000
ID za DDV
SI88972216
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: